20 Kasım 2010 Cumartesi

SİYASAL iLETİŞİM NEDİR?

Siyasal iletişim kavramına ilişkin oldukça fazla tanım bulunmaktadır. Bu tanımların fazlalığı, gerçekte kavramın karmaşık olmasından ya da belirsizliğinden değil siyasal iletişim kavramının geniş kapsamlı olmasından kaynaklanmaktadır. Sözcük olarak hem “siyaset” kavramının hem de iletişim kavramının tek ve net bir tanımını yapmak çok güçtür. Dolayısıyla bunların birleşiminden ortaya çıkan“siyasal iletişim” kavramının tanımlanması ya da tek bir tanıma sığdırılabilmesi de o denli güç olmaktadır. (Aktaş, 2004:47)

Bu güçlüklere rağmen, siyaseti, “toplumun farklı kesimlerinin ve güç odaklarının ortak bir zeminde uzlaştırılması” olarak tanımladığımızda, iletişimi de “ortak semboller oluşturma ve bunların üzerinde tartışarak bir anlaşmaya varma süreci” olarak ifade edebiliriz. Yani siyaset, icraat üretmekte ve iletişim aracılığıyla yürütülmektedir. Bu nedenle bu iki kavram arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. (Oktay, 2002:7)
Kavram, İletişim Sözlüğü’nde ise şu şekilde tanımlanmaktadır. Siyasal iletişim, “Siyasal süreçlerle iletişim süreçleri arasındaki ilişkileri ele alan araştırmalardan oluşan, disiplinler arası bir akademik alan.”dır. (Mutlu,2008:257)

Uslu’ya göre Siyasal iletişim “Bir siyasal görüş ya da organın, etkinlikte bulunduğu siyasal sistem içerisinde kamuoyu güvenini ve desteğini sağlamak- dolayısıyla iktidar olabilmek için –konjonktürün gereklerine göre- reklam propaganda ve halkla ilişkiler tekniklerinden yararlanarak sürekli bir biçimde gerçekleştirdiği tek ve/ veya çift yönlü iletişim çabalarıdır. (Uslu,1996: 790)

Michel Bongrand ise siyasal iletişimi, “Bir adayın potansiyel seçmenlerine uygunluğunu ortaya koymak, adayı en yüksek sayıdaki seçmen kitlesinin ve kitledeki her bir seçmenin tanımasını sağlamak, rakiplerle ve muhalefetle farkını yaratmak ve minimum araçla, bir kampanyayı kazanarak gerekli olan oy sayısını elde etmek için kullanılan tekniklerin tümü” şeklinde tarif etmektedir. (Bongrand,1992: 17)

Mutlu, E. (2008). İletişim Sözlüğü, Ankara: Ayraç Kitabevi,
kaynakça
Aktaş, H. (2004).Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak İnternet, Konya: Tablet Yayınları,
Oktay, Mahmut. (2002). Politika da Halkla İlişkiler, İstanbul: Derin Yayınları

Uslu, Zeynep Karahan. (1996). “Siyasal İletişim ve 24 Aralık 1995 Genel Seçimleri”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı.111 yorum:

  1. Bütün bu yorumların yaklaşımları doğru olmakla beraber "seçmen bazında etkileşim oluşturarak ekonomik sosyal siyasal hayatımızda değişime yönelik tercihlerin gerçek verilere dayandırılarak etki düzeyinin artırılmasına yönelik söylemlerin seçmenler ve kamuoyuna aktarılma sürecidir diyebiliriz. Dr. Suavi TUNCAY

    YanıtlaSil